Hur får stiftets lokaler användas?Stiftets lokaler ska endast användas för ändamål som har med stiftets verksamhet att göra.

 

l Stockholms katolska stift upplåter vi inte våra kyrkliga lokaler åt föreläsningar eller möten av politisk karaktär. Våra lokaler ska endast användas för ändamål som har med stiftets verksamhet att göra.

(jfr. Can. 1210 och Stiftsmeddelande nr 8 2017 och Stiftsmeddelande nr 6/2019).

 

På en helig plats skall endast sådant tillåtas, som tjänar till att utöva eller främja gudstjänst, fromhet och religion. Allt som inte står i samklang med platsens helighet är förbjudet.

Ordinarien kan emellertid ge tillstånd för enskilda fall av annan användning under förutsättning att detta inte står i motsats till platsens helgade karaktär.

 


Med min förbön och välsignelse till er alla,

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholms katolska stift

17 feb. 2022