Katekes för barn och unga
Katekes betyder egentligen "muntlig undervisning" men begreppet är mångtydigt. Vi talar bl.a. om "katekeser" och då syftar vi på böcker som ger undervisning om katolska kyrkans lära och vi talar om katekes som den "händelse" som ett undervisningstillfälle är. Självklart kan katekes ha en social, karitativ, praktisk och liturgisk sida, människan lär sig på många olika sätt, men grundläggande är och förblir ändå just det muntliga förmedlandet och traderandet av sanningar, vittnesbördet, som skänker kunskap om Guds frälsande kärlek och som inviger henne i en djupare vänskap med Jesus Kristus. 


De katolska biskoparna har som en av sina viktigaste uppgifter att förmedla tron i dess helhet till folket i det egna stiftet. Präster och diakoner, men också lekmän, som undervisar i sina församlingar deltar i biskopens uppdrag. Gävle


I Sankt Pauli församling i Gävle erbjuds undervisning för barn, unga (och vuxna) i flera olika sammanhang. 


Den 2:a och 4:e lördagen i månaden träffas barn och unga i Gävle för katekes. Konfirmationsundervisningen ingår i detta. Schemat för dessa dagar ser i regel ut på följande sätt:


10:00 Helig mässa

10:40 Fika

11-13 KatekesKvarstående datum för höstterminen 2022 är följande:


26/11, 10/12Information om undervisningsgrupperna finns här.


Anmälningsblankett för undervisningen finns här.


I Sankt Pauli katolska kyrka i Gävle finns följande kateketer 
Ovanåker


Katekes för unga i Ovanåker med omnejd som förbereder sig på att ta emot konfirmationens sakrament, samt gå till första kommunion, kommer till våren 2023 att ske en veckodag i månaden i samband med måltid och mässa. 


Anmälningsblankett för undervisningen finns här.Sörforsa


I Sörforsa håller Moder Teresa-systrarna i katekesen för de mindre barnen. Denna katekes ges den 3:e lördagen i månaden i samband med mässa och mat. Anmälningsblankett för undervisningen finns här