Kyrkoherdebrev sommaren 2024Kära församling,

 

Gårdagen, som var en dag som bjöd på både rejäla sommarregn och soliga stunder, ägnade kyrkoherden åt predikoarbete och ett möte med Sjukhuskyrkan i Gävle, men det som gjorde dagen särskilt glad var ändå att ha några av församlingens ungdomar i kyrkan från tidig morgon till eftermiddag. De vigde glatt och med lätt hjärta sin första lediga sommardag åt den heliga mässan, för att sedan frivilligt hjälpa till med olika bestyr på församlingens innergård varvat med kort- och bollspel. Då och då avbröt de mig i mitt skrivande med frågor om att få låna bönböcker och hur man skall sjunga ur Cecilia. Vips så fann vi dem i kapellet med sina rosenkransar då de tappert, utan egentlig kunskap om hur man läser noter, sjungande försökte ta sig igenom Salve Regina. Jag kan inte annat än säga att arbetet med min text inte stördes alls av de ungas ”kvitter” i våra lokaler. Som fåglarna i Kristi liknelse (Mark 4:30-34) sökte de bara sin tillflykt till den kontemplativa höjd och skugga som grenarna i det träd Guds rike och Kristi kyrka är ger, och så skall det vara. Predikoarbetet fortsatte i god ro efter varje litet avbrott.

 

Vi är nu mitt i juni månad, en månad som är helgad åt Jesu Heliga Hjärta. I Sörforsa kommer jag nästa vecka att, i samband med ett familjeläger, tillsammans med våra Moder Teresa systrar, viga några av familjerna kring kapellet till detta hjärta. Bilder av Jesu hjärta kommer att välsignas och får äroplatser i familjernas hem samtidigt som familjemedlemmarna ber till Gud och gör en föresats att i allt högtidligt erkänna och öppet bekänna Kristi oinskränkta herravälde över deras liv. Även ni som inte bor i Sörforsa uppmuntras varmt att tänka på och hedra Jesu hjärta denna månad. Till exempel så kan ni använda er av denna vackra del av bönen som familjerna ber i samband med konsekrationen:

 

Trösta oss i våra lidanden, lätta våra bekymmer, skingra våra sorger, helga våra glädjeämnen. Kom till oss så som Du förr kom till Sakeus hus, så att frälsning även kommer till vårt hus. Var mitt ibland oss, när vi är tillsammans, och stanna hos oss för alltid. Skulle någon av oss genom synd förolämpa Dig, påminn honom eller henne då, att Ditt Hjärta är fullt av förbarmande mot en ångerfull syndare. Ge honom eller henne riklig nåd, så att han eller hon snart försonar sig med Dig, så att vi alla kan vara förenade i Ditt Heliga Hjärta.

 

Nu i närtid under sommaren får ni möjlighet att uppleva Kyrkans egen gregorianska sång i mässan i Gävle på Johannes Döparens födelsedag den 24/6, och i vigiliemässan för de heliga apostlarna Petrus & Paulus den 28/6 som är en påbjuden högtid. Under juli månad åker jag sedan på semester men mässorna fortsätter åtminstone första halvan av juli som vanligt då f. Lars Nordblom vikarierar för mig. De två sista veckorna i juli blir det dock lite glesare med mässor och jag har endast vikarie i Gävle på söndagarna. I Sörforsa ökar dock antalet mässor avsevärt. Håll koll på schemat för ”Gudstjänst i närtid” på hemsidan. 

 

Jag vill också kort nämna för er att arbetet med sakristian i Gävle går framåt. Stiftet har beviljat stöd till våra möbler som nu tillverkas i Onsala av Allekulla Snickeri. Mässhakarnas restaurering går det lite trögare med då insamlingen inte riktigt gått så bra som jag hoppades på. Men vi fortsätter! 

 

Att se fram emot är också att vi i september kommer att få en diakon i vår församling. Vår broder Marcin Mickiewicz vigs den 21 september i S:t Eriks katolska Domkyrka i Stockholm kl. 11:00. En förhoppning jag har är att vi skall kunna boka en buss och åka tillsammans men intresset för detta har hittills inte varit tillräckligt stort. Jag förlänger dock möjligheten att anmäla intresse ytterligare en vecka. Jag tror att det verkligen skulle stärka vår gemenskap och skänka Marcin stor glädje om vi kom. Kostnaden för bussen kanske upplevs som hög (ca.500-900kr/person, mer info kommer när vi vet om intresse finns) men det finns få lika bra alternativ eftersom mässan är ganska tidigt en lördag och tågtrafiken opålitlig. Tänk efter en gång till och kontakta expeditionen om ni är intresserade av att åka med trots allt. Marcin kommer, efter sommaren, före sin vigning, att på hemsidan ge er en kort presentation av vad en diakon är och gör. Bed för denne vår gode broder som med säkerhet kommer att betjäna oss med ett stort hjärta.


Till sist, tack. Tack, för detta läsår och alla era insatser. Ni vet själva vad ni gjort och bidragit med. Må Kristi kärlek ständigt följa er under sommarmånaderna! Tag hand om era familjer, och, om ni reser, glöm inte bort församlingen. Lämna den inte utan förböner och omtanke! In Corde Iesu


Er kyrkoherde, f. Joakim Breding