ADVENTSBREV 2023Kära församling,

 

Nu kan vi ännu mera lita på profetorden. Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan” (2 Pet 1:19)

 

I adventstid låter vi just profeternas ord om glädje och befrielse få upplysa det rum som vintern med sitt mörker för oss i denna region blir. Må alla höstdepressioner och all nedstämdhet fly! Må alla mörka tankar skingras! Vi får med profeternas ord som vår lampa i stället se fram emot och öppna oss för Frälsarens ljuva ankomst. Han är vår uppgående morgonstjärna som genom sin heliga födelse på julnatten vill upplysa oss helt med den tro som får mörkrets makter att darra. 


Några tidiga vardagsmorgnar kommer roratemässor att firas. Räds inte snön och mörkret utan kom, åtminstone någon gång! Utmana er trötthet och trotsa mörkret för att börja dagen i det sanna ljusets närhet! Dessa stämningsfulla mässor inviger oss i den saliga Jungfrun Marias möte med ängeln Gabriel och bebådelsens dramatik. Mässorna firas i skenet av endast levande ljus, inslagen på latin är flera och jag försöker att sjunga delar av den gregorianska kyrkosång som hör till dessa mässor. Ni kan öva er för att kunna sjunga med genom att klicka här och lyssna på omkvädet som upprepas flera gånger i mässan. Adventstidens ordinarium finns också att lyssna till nedan.


Helgen den 8-10 december erbjuds i Gävle en reträtt på polska med flera tillfällen till bikt. Samma helg gästar också nyvigde fader Lars Nordblom församlingen för att höra bikt och fira högmässan som en så kallad primissmässa, d.v.s. en första mässa under det år som han blivit vigd till präst. Ett värdigt deltagande i den mässan skänker en särskild nåd. Efter mässan delar fader Lars ut sin primissvälsignelse till dem som vill. Passa också på att gå till bikt för fader Lars när han är här. Han kommer att sitta i biktstolen länge före högmässan. Jag kommer även lägga upp extra bikttider senare när julen närmar sig. Bikten skingrar verkligen det inre mörket och gör oss ännu mer till de ljusets barn vi en gång blivit genom vårt dop. 


Den tredje helgen i advent är det tid för biskopens besök hos oss. Detta sker ungefär vart femte år och innebär en särskild glädje. Biskopen kommer på fredagen och firar en mässa särskilt med tanke på ungdomar och unga vuxna som sedan erbjuds ett tillfälle för de unga att träffa, lyssna till, och ställa frågor till biskopen. På lördagen tittar biskopen i kyrkböckerna för att sedan delta i 25-års jubiléet för spanska missionens vallfärd till Jesusbarnet El Nino Divino. Denna tradition är väl förankrad i församlingens liv och tanken är att vi i samband med detta, tillsammans med spanska missionen, skall inleda en insamling för att någon gång i framtiden kunna köpa en, för vårt kyrkorum, särskilt tillverkad staty i fina material av Jesusbarnet. Denna staty skall leva upp till de krav som Kyrkan själv ställer på konstverk i kyrkorum och därmed också kunna ges en fast och definitiv plats. Vi erkänner alltså i och med detta den folkliga hängivenheten, församlingens historia, och vi förädlar samtidigt uttrycket för hängivenheten. Biskopen sammanträder sedan på kvällen med pastoral- och ekonomirådet och på söndagen firar han givetvis högmässan och träffar er alla under festliga former. Hoppas många vill bidra med mat och godsaker till fikat! Visitationen avslutas med att biskopen besöker Ovanåker för mässa och möte med folket. Hela programmet för biskopens visitation finns här. Notera att högmässan i Gävle den tredje söndagen i advent med biskopen firas kl. 10.00. Mässan i Sandviken utgår då så försök att samåka till Gävle. Alla ni som församlas till gudstjänst i Sandviken, Sörforsa och Ovanåker är givetvis inbjudna till det som erbjuds denna helg! 


Inför gudstjänsterna i adventstid, och i synnerhet inför biskopens besök, vill jag uppmuntra er att verkligen mer engagerat förbereda er så att ni kan delta i församlingssången i mässorna. Att, oavsett förmåga, åtminstone försöka sjunga de delar av liturgin som tillkommer en är ett uttryck för att man vill vara förenad med det som sker och med den bön som sången i mässan alltid är. De viktigaste inslagen av sång för denna kyrkoårstid finns därför för er på länkarna nedan. Träna gärna tillsammans i familjen som en rolig sak som också stärker er gemenskap med varandra! 

 

Kyrie eleison (Cecilia 593)

Sanctus (Cecilia 594)

Agnus Dei (Cecilia 595)

Förbönssvaret (Cecilia 561)

Halleluja före evangeliet (Cecilia 783)

Alma redemptoris mater (Cecilia 105, Mariahymnen för advent)

 

Min förhoppning är att denna kyrkoårstid skall skänka er många välsignelser och att ni skall kunna ta er igenom vintermökret med en inre glädje och förväntan inför den stora högtid vi nu förbereder oss för. 

 

Julens gudstjänster kommer annonseras en bit in i adventstiden.

 


I Jesus Kristus, världens Frälsare,

 

er kyrkoherde

fader Joakim Breding