PÅSKEN 2023

Kära församling

 

Genom Jesus Kristus så helgas allting, också tiden. Detta konkretiseras i och genom kyrkoåret som knyter Kristi mysterier och hans underbara gärningar till vissa årstider, dagar och timmar. Till exempel så är söndagen, enligt kyrkoåret, eftersom den dagen kungör Kristi uppståndelse, veckans sol och mittpunkt, och den ger andligt liv åt alla andra dagar i veckan. Detta finner sin spegling i det större skeendet i och genom de tre heliga påskdagarna som är hela kyrkoårets sol och mittpunkt. Allt annat under kyrkoåret kretsar kring och hämtar liv och näring ur dessa dagar då Kristi kärleks stora mysterium firas.


Som er kyrkoherde så ser jag nu fram emot min första påsk tillsammans med er alla och med denna påskhälsning vill jag kungöra påskens gudstjänster och uppmuntra er att delta efter förmåga och möjlighet, med inlevelse och kärlek. Jag är väl medveten om de stora avstånden som präglar vår församling, och den lika stora längtan efter fler gudstjänster lokalt som finns. Detta är en längtan som är hedervärd och vacker även om allting inte går att genomföra. Därför vill jag säga att vi trots de stora avstånden behöver tänka på vårt påskfirande som ett. Vi firar den heliga påsken tillsammans även om vi kanske inte alla kan församlas i en och samma gudstjänst. Gudstjänsterna i församlingskyrkan i Gävle är, i linje med kyrkans föreskrifter, församlingens huvudgudstjänster under denna helg. Till exempel så får man i samma församling endast ha en palmprocession på palmsöndagen och detta i samband med den gudstjänst som församlar mest folk, medan övriga mässor på andra platser den dagen endast kan har ett vanligt intåg. På långfredagen uppmuntras alla att tänka på Kristi lidande och död och åtminstone i anden förena sig med den stora korshyllningen i Gävle där vi kysser det ärorika och livgivande träet. Devotioner och andakter till Kristi lidande och den smärtorika modern uppmuntras varmt denna dag även om dessa inte får överskugga korshyllningen. På påsknatten får endast ett påskljus stå i centrum, upphöjas och incenseras, medan utposternas påskljus diskret får finnas med och hämta sin låga från den välsignade heliga elden.


Låt oss därför nu, på plats, eller i anden, förenas i ett och samma firande oavsett var vi befinner oss! Må de som församlas i församlingskyrkan i hjärtat bära med sig alla de som inte kan komma! Må de som bemödar sig om att resa långt till Kristi ära bli välsignade! Må ni som fromt träffas på utposterna åtminstone andligt förena er med oss andra när ingen gudstjänst firas där ni är! Må ni som av sjukdom och svaghet är förhindrade att alls komma förtrösta på Kristi verk och våra fattiga böner för er och må ni be för oss! Jag kommer att i varje helig mässa ihågkomma er alla i mitt inre när jag vid altaret denna påsk frambär Kristi offer för vår och hela världens frälsning!Kyrkoherde f. Joakim Breding

Gävle 23/3 2023